СЧЕТОВОДНИ И ТРЗ УСЛУГИ

Месечна цена за абонаментно обслужване на НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС лица / фирми

Брой документи на месецЦени за фирми, занимаващи се с услугиЦени за фирми, занимаващи се с търговия Цени за фирми, занимаващи се с производство
До 20 документа50.00 лв.60.00 лв.90.00 лв.
От 21 до 50 документа70.00 лв.80.00 лв.110.00 лв.
От 51 до 100 документа 95.00 лв.115.00 лв.155.00 лв.
Над 101 документапо договарянепо договарянепо договаряне
 • Документ е една счетоводна операция, документираща стопански последици. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.
 • Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС), дружеството не е регистрирано по ЗДДС.
 • Определянето на цената на нашите услуги е строго индивидуално. Посочените цени подлежат на коментар след запознаване с дейността и документацията на вашата фирма.

Месечна цена за абонаментно обслужване на РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС лица / фирми

Брой документи на месецЦени за фирми, занимаващи се с услугиЦени за фирми, занимаващи се с търговия Цени за фирми, занимаващи се с производство
До 20 документа95.00 лв.110.00 лв.190.00 лв.
От 21 до 50 документа135.00 лв.150.00 лв.220.00 лв.
От 51 до 100 документа 175.00 лв.210.00 лв.270.00 лв.
Над 101 документапо договарянепо договарянепо договаряне
 • Документ е една счетоводна операция, документираща стопански последици. Това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ.
 • Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС), дружеството не е регистрирано по ЗДДС.
 • Определянето на цената на нашите услуги е строго индивидуално. Посочените цени подлежат на коментар след запознаване с дейността и документацията на вашата фирма.

Цени за обслужване на персонал

СлужителиЦена
До 1 човекбезплатно
Над 1 човек7 лв. за всяко лице над 1-вия човек
 • Предоставянето на тази услуга може да бъде както част от счетоводния пакет, който предоставяме на нашите клиенти, така и отделна услуга за тези дружества,  които разполагат със собствен счетоводен отдел.

Допълнителни такси за счетоводни услуги при абонаментно счетоводно обслужване:

 • Подаване на нулева декларация по ДДС – 30 лв.;
 • Приключване + 1 месечно възнаграждение.;
 • Данъчна декларация на ФЗЛ – 50 лв.;
 • Междинни отчети 50 % от месечното възнаграждение;
 • Счетоводни и данъчни консултации – 30 лв. на започнат час;
 • Регистрация на нови фирми/ дерегистрация на фирма по ЗДДС – 30 лв.;
 • Електронно банкиране- по договаряне;
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за кредит – 200 лв.;
 • Изготвяне на документи за кандидатстване за кредит за лизинг – 200 лв.;
 • Вземане на документи от клиент – 20 лв.;
 • Подаване на Интрастат:
 • До 2 придобивания/ изпращания на месец – 20 лв.;
 • От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец – 40 лв.;
 • От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец – 60 лв.;
 • От 11 до 20 придобивания/ изпращания на месец – 80 лв.;
 • Над 20 придобивания/ изпращания на месец100+5 лв. за всеки ред над – 20 лв.