РЕГИСТРАЦИИ НА ФИРМИ

  • Избор на подходяща корпоративна форма за регистрация на фирма – свободна професия, ЕТ, ЕООД, ООД, ДЗЗД, СД, КД, АД и др;
  • Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства;
  • Извършване на необходимите вписвания и регистрации на фирми съгласно българското законодателство в съответните учреждения и интституции, като: Търговски регистър, Инспекция по труда, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните данни и други;
  • Съдействие при провеждане на общи събрания на акционери/съдружници, увеличаване и намаляване на дружествен капитал и други корпоративни промени, изготвяне на всякакви дружествени документи (устави, дружествени договори и други);
  • Съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия и всякакви видове преобразувания и преструктурирания (сливане, вливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма и други);